De basis van de Beachcourt

Deze ligt bij 3 verenigingen welke elkaar in 2014 en 2015 hebben gevonden. Het gaat om:
• Handbal Combinatie Winterswijk (HCW)
• Korfbalvereniging Wiko
• Volleybalvereniging Wivoc

Bij Wivoc was de wens al langere tijd aanwezig om beachvelden aan te leggen, mede geïnspireerd door de nota van de provincie Gelderland “Gelderland in het zand 2013) In diverse gesprekken tussen bestuursleden van de diverse zaalsportverenigingen m.b.t. de verdeling van de aanwezige zaalruimte kwam ook het thema “Beachvelden”aan de orde.

Een eerste gezamenlijke aanvraag van verenigingen HCW en Wivoc werd ingediend bij de gemeente Winterswijk waarbij een geschikte locatie een probleem bleek te vormen. Doordat ook Wiko interesse kreeg in de plannen van een beachveld kwam alles in een stroomversnelling terecht, want achter de kantine van Wiko bevond zich de oplossing. Na enkele gesprekken met de gemeente Winterswijk, Stichting Sportvelden Honesweg en natuurlijk de deelnemende verenigingen onderling werd er besloten om bij de Provincie Gelderland een subsidie aanvraag in te dienen. Deze aanvraag werd positief beoordeeld en ook de gemeente Winterswijk wilde wel een financiële bijdrage leveren. Op 16 september 2015 kwam er groen licht vanuit de gemeente Winterswijk en op 23 oktober 2015 gevolgd door de provincie Gelderland.

Stichting Beachvelden Winterswijk zag op 16 november 2015 het levenslicht. Vanuit de stichting is er hard gewerkt om alle zaken omtrent de aanleg, pr, vergunning etc rond te krijgen. Dit resulteerde in het feit dat op 4 maart 2016 wethouder Wim Aalderink de eerste schop in de grond heeft gezet.

De officiële openstelling zal volgens de planning op maandag 25 april 2016 zijn.